Nepal

Raj Kumar Shrestha Name Raj Kumar Shrestha
DAN 5th
Dojo Satdobato, Lalitpur, Nepal
TEL +977-98607-22330 / +9779843778629
E-Mail abhishektuladhar@gmail.com / rajstha2071@gmail.com
Bhikhari Sah Kanu Name Bhikhari Sah Kanu
DAN 1st
Dojo NEPAL SO-KYOKUSHIN KARATE ASSOCIATION (N.S.K.K.A.)
TEL +977-98457-86404
E-Mail bshah0151@gmail.com / bhikarisah1@gmail.com