Bangladesh

Zakir Hussain NameZakir Hussain
DAN 4th
Dojo 7/11 Sir Syed Road Mohammedpur,Dhaka-1207
TEL 1727243285
E-Mailkyokushindojobd@gmail.com
Md Khalid Hossain Sumon NameMd Khalid Hossain Sumon
DAN 2nd
Dojo Gazipur, Bangladesh
TEL 1673863422
E-Mailjoybdkyokushin@gmail.com